D1
D2
D4
D5
D6
D7

เงื่อนไขและนโยบายการใช้งาน

เงื่อนไขและนโยบายการใช้งานของ Imovie88

Imovie88 ให้บริการสมัครสมาชิกส่วนบุคคลที่ช่วยให้สมาชิกของเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาความบันเทิง (“เนื้อหา Imovie88”) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนทีวี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (“อุปกรณ์ที่รองรับ Imovie88”)

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้บริการของเรา ตามที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ “บริการ Imovie88” “บริการของเรา” หรือ “บริการ” หมายถึงบริการส่วนบุคคลที่ให้บริการโดย Imovie88 สำหรับการค้นหาและเข้าถึงเนื้อหา Imovie88 รวมถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันทั้งหมด คำแนะนำและบทวิจารณ์ เว็บไซต์ของเรา และ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ตลอดจนเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

การเป็น สมาชิก

1. การเป็นสมาชิก Imovie88 ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด ในการใช้บริการ Imovie88 คุณต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Imovie88 และจัดเตรียมวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีให้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกเอง

2. เราอาจมีโฆษณาแทรกเข้าไปก่อนดูหรือระหว่างดู โฆษณาที่ถูกแสดงโดยบุคคลที่สามร่วมกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ แผนการเป็นสมาชิกบางแผนอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเปิดเผยเมื่อคุณสมัครใช้งานหรือในการสื่อสารอื่นๆ ที่มีให้คุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Imovie88 ได้โดยไปที่เว็บไซต์ Imovie88.com อาจะมีข้อเสนอโปรโมชั่น เราอาจเสนอข้อเสนอ แผนส่งเสริมการขาย หรือการเป็นสมาชิกพิเศษเป็นครั้งคราว (“ข้อเสนอ”) สิทธิ์ในข้อเสนอจะถูกกำหนดโดย Imovie88 ตามดุลยพินิจ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อเสนอและระงับบัญชีของคุณในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์ สมาชิกในครอบครัวที่เป็นสมาชิก Imovie88 อยู่หรือล่าสุดอาจไม่มีสิทธิ์รับข้อเสนอเบื้องต้นบางรายการ เราอาจใช้ข้อมูล เช่น รหัสอุปกรณ์ หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้กับการเป็นสมาชิก Imovie88 ที่มีอยู่หรือล่าสุดเพื่อกำหนดคุณสมบัติของข้อเสนอ ข้อกำหนดคุณสมบัติและข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะถูกเปิดเผยเมื่อคุณสมัครรับข้อเสนอหรือในการสื่อสารอื่น ๆ ที่มีให้กับคุณ
3. รอบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับบริการ Imovie88 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้บริการ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ จะถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่ชำระเงินที่ระบุในหน้า “บัญชี” . ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครที่คุณเลือกเมื่อคุณสมัครใช้บริการ ในบางกรณีวันที่ชำระเงินของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถชำระเงินได้สำเร็จ เมื่อคุณเปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิกของคุณ หรือหากการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินของคุณเริ่มต้นในวันที่ไม่มีในเดือนที่กำหนด เยี่ยมชมเว็บไซต์ Imovie88.com และคลิกลิงก์ “รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน” ในหน้า “บัญชี” เพื่อดูวันที่ชำระเงินครั้งต่อไปของคุณ เราอาจอนุมัติวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อรอการเป็นสมาชิกหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการผ่านวิธีการต่างๆ รวมถึงการอนุญาตสำหรับบริการสูงสุดประมาณหนึ่งเดือนทันทีที่คุณลงทะเบียน หากคุณสมัครใช้งาน Imovie88 โดยใช้บัญชีของคุณกับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน คุณสามารถค้นหาข้อมูลการเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Imovie88 ได้โดยไปที่บัญชีของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการใช้บริการ Imovie88 เบื้องต้นเป็นการใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ในอนาคตคุณต้องระบุวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธี คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่สามารถให้เราชำระค่าธรรมเนียมการสมัครของคุณได้อีกต่อไป คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ หากการชำระเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากหมดอายุ เงินไม่เพียงพอ หรืออื่นๆ และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราอาจระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้สำเร็จ สำหรับวิธีการชำระเงินบางวิธี ผู้ออกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด

5. ในอนาคตการอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยไปที่หน้า “บัญชี” เราอาจอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังจากอัปเดตใดๆ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Imovie88 ได้ทุกเมื่อ และคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการ Imovie88 ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเราจะไม่คืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกบางส่วนหรือเนื้อหา Imovie88 ที่ไม่ได้ใช้ หากต้องการยกเลิก ให้ไปที่หน้า “บัญชี” และปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก บัญชีของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ หากต้องการดูว่าบัญชีของคุณจะปิดเมื่อใด ให้คลิก “รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน” ในหน้า “บัญชี”

7. ตอนนี้การใช้งานเป็นแบบใช้งานฟรี แต่ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงราคาและแผนการสมัครสมาชิก เราอาจเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครสมาชิกของบริการของเราเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครสมาชิกของคุณจะมีผลภายใน 30 วันหลังจากแจ้งให้คุณทราบ

8. คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในจังหวัด เขตการปกครอง หรือประเทศของคุณจึงจะสามารถเป็นสมาชิกของบริการ Imovie88 ได้ ผู้เยาว์สามารถใช้บริการได้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น

9. บริการ Imovie88 และเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงผ่านบริการนี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น และห้ามแชร์กับบุคคลภายนอกครัวเรือนของคุณ ในระหว่างการเป็นสมาชิก Imovie88 ของคุณ เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คุณในการเข้าถึงบริการ Imovie88 และเนื้อหา Imovie88 ได้ ยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ให้กับคุณ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการแสดงสาธารณะ

10 คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา Imovie88 ได้ในประเทศที่คุณสร้างบัญชีของคุณเป็นหลัก และเฉพาะในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เรานำเสนอบริการของเราและได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาที่อาจใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว จำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถดูได้พร้อมกันขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกและระบุไว้ในหน้า “บัญชี”

11. บริการ Imovie88 รวมถึงไลบรารีเนื้อหาได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เรายังทำการทดสอบบริการของเราในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเว็บไซต์ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ คุณลักษณะส่งเสริมการขาย และความพร้อมใช้งานของเนื้อหา Imovie88 คุณสามารถปิดการเข้าร่วมการทดสอบได้ทุกเมื่อโดยไปที่หน้า “บัญชี” และเปลี่ยนการตั้งค่า “การเข้าร่วมทดสอบ”

12. เนื้อหา Imovie88 บางส่วนมีให้ดาวน์โหลดชั่วคราวและดูแบบออฟไลน์ในอุปกรณ์ที่รองรับ (“ชื่อออฟไลน์”) มีการใช้ข้อจำกัด รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนชื่อออฟไลน์ต่อบัญชี จำนวนอุปกรณ์สูงสุดที่สามารถมีชื่อเรื่องออฟไลน์ ช่วงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มดูชื่อเรื่องออฟไลน์ และระยะเวลาที่ยังคงเข้าถึงชื่อเรื่องออฟไลน์ได้ ชื่อออฟไลน์บางรายการอาจไม่สามารถเล่นได้ในบางประเทศ และหากคุณออนไลน์ในประเทศที่คุณจะไม่สามารถสตรีมชื่อออฟไลน์นั้น ชื่อออฟไลน์จะไม่สามารถเล่นได้ในขณะที่คุณอยู่ในประเทศนั้น

13. เนื้อหาที่ถูกแสดงในเว็บ Imovie88.com ทางทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเนื้อหาที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มา หรือเนื้อหาที่ผิดต่อกฏหมาย เป็นเพียงอีกช่องทางในการนำเสนอ หากเนื้อหาที่คุณดูเป็นเนื้อหาฝ่าฝืนกฏหมาย หรือ ผิดลิขสิทธิ์ ทีมงานมีข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้คุณปิดเนื้อหานั้นทันที

A5
A6
A7
A8

 • D8
 • D9
 • D10
 • D11
 • D12
 • D13
 • D14
 • ดูหนังออนไลน์ ดูหนังใหม่ชนโรงฟรี HD
  อ่านต่อ
  ดูหนังออนไลน์ | เว็บดูหนังออนไลน์ | เว็บดูหนังออนไลน์ฟรี | ดูหนังออนไลน์ฟรี | ดูหนัง | เว็บดูหนัง | ดูหนังออนไลน์ HD | ดูหนังชนโรง | ดูหนังชัด | ดู Netflix | เว็บดูหนังโป๊ | เว็บดูหนังโป้ | ดูหนังโป้ | หนังโป้ออนไลน์| หนังโป๊ออนไลน์| ดูหนังออนไลน์ imovie| ดูหนัง imovie| ดูหนังออนไลน์ imovie-hd | doofootball | doofootballs | รับทำ SEO สายเทา | SEO สายเทา | รับทำ SEO เว็บพนัน | ดูหนังออนไลน์ imovie